Salute by Shen Jingdong

18 x 8 x 5.5 cm
Bronze

SOLD

Category: