Mongolian Horse no. 2 by Shen Hongbiao

85 x 119 x 45 cm
Bronze

SOLD

Category: